top of page

DIGITALE TEXTIELVEREDELING - DIGITAL TEXTILE FINISHING

Digifin / Digitex 

 

DIGITEX (Patent DIGIFIN -22 september 2003 van J.A. Craamer)

ALMELO, The Netherlands, October 10-2006/PRNewswire/ -- TenCate (Euronext: KTC) heeft overeenstemming bereikt met de Europese Commissie over het ingediende Digitex-project. Dit project behelst de technologische ontwikkeling van digitale textielveredeling. Bij textielveredelingsprocessen worden functionele kenmerken, zoals brandwerendheid en zelfreinigende eigenschappen, aangebracht op weefsels. Met de digitale technologie zal het ook mogelijk zijn nieuwe toepassingen voor textiele materialen te ontwikkelen en procesmatige voordelen te realiseren, waarmee de concurrentiepositie van de Europese textielindustrie zal toenemen.

Polyester digital upgrading
Digital upgrading
Digital upgrading

Een belangrijk nevenvoordeel is de reductie die te behalen valt op het gebied van milieubelasting en energiekosten. Een kenmerk van de textielindustrie in het algemeen is het grote waterverbruik en de daarmee samenhangende kosten. Hoewel binnen deze sector al op grote schaal milieuvriendelijke chemicaliën worden gebruikt, zullen ook de hiermee samenhangende kosten gereduceerd worden. Het project draagt daarom bij aan het realiseren van een schone maakindustrie.

Het innovatieproject valt binnen het raamwerk van de Europese stimulering van innovaties van middelgrote en kleine ondernemingen (SME-IP 6th Framework Programme). Binnen dit programma werken ondernemingen en kenniscentra samen in innovatieprojecten die als strategisch belangrijk worden gezien voor de technologische ontwikkeling van diverse bedrijfssectoren binnen de Europese maakindustrie.

TenCate treedt in dit project op als initiator en coordinator van 26 partners (10 universiteiten en 16 ondernemingen). Het totale budget van dit project is EUR 12,7 miljoen, waarvoor een bedrag van EUR 6,8 miljoen subsidie zal worden ontvangen. De looptijd is vier jaar. In het totale budget participeert TenCate voor EUR 2,6 miljoen.

Het belang voor TenCate is dat door dit project toegang wordt verkregen tot een belangrijke nieuwe technologie en dat in deze ontwikkeling een spilfunctie wordt ingenomen. Enerzijds zal het project zijn gericht op de ontwikkeling van hardware en software waarmee op nanoschaal oppervlaktebehandeling van textiele materialen voor veredelingsprocessen mogelijk wordt gemaakt. Anderzijds zullen ontwikkelingen in gang worden gezet om deze technologie te verbreden naar verschillende toepassingsgebieden in de markt. Zowel toeleveranciers als gebruikers van deze technologie kunnen daarvan profiteren.

TenCate neemt een leidende positie in binnen Europa op het gebied van textielveredeling. Met deze nieuwe technologie zal de concurrentiepositie in de wereldmarkt worden versterkt. Het belang van samenwerking met partners is dat de technologie een breed toepassingsgebied zal kunnen hebben en dat aanpalende ontwikkelingen gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

Distributed by PR Newswire on behalf of Koninklijke Ten Cate

Digital upgrading
bottom of page