top of page

PERSBERICHT -- VROM Prijswinaars Ei van Columbus 2006 

14 februari 2006 Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Economische Zaken (EZ), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Buitenlandse Zaken (BZ/OS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Verkeer en Waterstaat (VenW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Prijswinnaars Ei van Columbus 2006 Vandaag zijn 6 prijzen voor innovatie en duurzaamheid uitgereikt in theater Spant ! in Bussum. De winnaars krijgen een wisseltrofee en Euro 12.500 aangeboden door de ambassadeur Duurzame Ontwikkeling, Ton Boon von Ochssee. Naast een vakjury heeft ook een jeugdjury een winnaar gekozen die het Jeugd Ei van Columbus 2006 ontvangt. De Jeugdjury bestaat uit leerlingen van groep 8 van een basisschool uit iedere provincie. Met de Prijzen voor Innovatie en Duurzaamheid willen de ministeries organisaties belonen die een bijzondere bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. 

Ei Van Columbus - VROM 2006
Duurzame produktietechnologie Award 2006
Ei Van Columbus -VROM 2006

CATEGORIE III. Duurzame productietechnologie: Ten Cate Advanced Textiles BV, Nijverdal en Color Wings BV, Emmen met 'Digitale Liquidjet Textielveredeling De Vakjury heeft deze inzending tot winnende inzending uitgeroepen, omdat "deze een doorbraak kan betekenen in een traditionele sector waar sprake is van zware belasting van het milieu. Het getuigt van een groot doorzettingsvermogen dat deze doorbraak in zicht komt, te meer daar het om een grote bedrijfstak gaat, die overal in de wereldwijd activiteiten ontplooit. De Vakjury gaat er vanuit dat de inzenders de machines en technologie ook naar de grote economische groeiers in de wereld gaan vermarkten, omdat daarmee voorzien kan worden in een grootschalige behoefte aan deze productietechnologie". 

Jeugd Ei van Columbus 2006 iD-L inspired innovations met 'Ragbag(r)' De Jeugdjury heeft op 31 januari 2006 tijdens de Jeugdjurybijeenkomst met een ruime meerderheid gekozen voor de inzending van Ragbag(r) als winnaar van het Jeugd Ei van Columbus 2006. De inzending is door groep 8 van de Thomas van Aquinoschool uit Sneek gepresenteerd aan de Jeugdjury. Tijdens de Jeugdjurybijeenkomst hebben de aanwezige genomineerden en Vakjuryleden gestemd welke podiumpresentatie zij het meest artistiek en origineel vonden. Als winnaar is daaruit naar voren gekomen: Sint Nicolaasschool uit Haren (GN), met hun reclamespotje voor Ten Cate Advanced Textiles BV en Color Wings BV, over 'Digitale Liquidjet Textielveredeling

bottom of page